Mgr. Renata Šebelová

Psychoterapeutická péče

O mně

Mgr. Renata Šebelová

Jsem absolventkou oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci studia jsem absolvovala několik stáží na odborných pracovištích. Aktuálně jsem frekventantkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii.

Již při škole jsem se začala věnovat sbírání zkušeností a dobrovolnické činnosti. Pracovala jsem jako dobrovolník s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení v Brně. Mám také pět let zkušeností z personální psychologie, kdy jsem se v rámci interního HR zabývala psychodiagnostikou a rozvojem zaměstnanců.

Nyní pracuji jako psycholožka ve výchovném ústavu pro mládež, kde se věnuji psychodiagnostice, ale především terapeutické práci s dospívajícími. Zároveň provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi, v níž pracuji s dospělými a dospívajícími. Chci, aby moje práce byla co nejkvalitnější, proto absolvuji pravidelné supervize.

Služby

S čím vám mohu pomoci?

Osobní problémy

Procházení náročným nebo krizovým životním obdobím, zvládání stresu, zvažování důležitého životního rozhodnutí

Vztahové obtíže

Problémy v navazování vztahů a komunikaci, partnerské neshody, zvládání rozchodu/rozvodu

Traumatické události

Úmrtí blízké osoby, vážné onemocnění, nehoda, ztráta zaměstnání

Problémy v práci

Kariérní směřování, neschopnost prosadit se, work-life balance, syndrom vyhoření

Výše zmíněné okruhy samozřejmě nejsou definitivním výčtem obtíží, kvůli kterým lidé navštěvují psychoterapeuta – vždy záleží na zadání klienta.

Konzultace je možno provádět také online (Skype, Messenger, Zoom apod.).

Jak to probíhá?

Z

1. konzultace

Při naší první konzultaci si zpravidla vyjasníme vaše očekávání od terapie a její předpokládaný cíl (ten se samozřejmě může v průběhu setkávání měnit a vyvíjet).

Kolikrát se uvidíme

Psychoterapie se obvykle odehrává ve více sezeních, ale počet setkání se vždy odvíjí od povahy klientových obtíží a vzájemné dohody. Někdy stačí i pouhé jedno setkání (pak hovoříme spíše o poradenství). Pokud se ale ukáže, že je problém třeba řešit systematičtěji, domluvíme se na pravidelném setkávání (obvykle 1x za 1-2 týdny, dle Vašich časových i finančních možností).

w

O čem budeme hovořit

Na jednotlivých sezeních pak budeme hovořit o vašich obtížích a budeme se společně snažit najít jejich příčinu a možné řešení. Veškeré informace, které mi sdělíte, jsou zcela důvěrné. Terapeutický vztah je postaven na navázání důvěry a pocitu bezpečí pro klienta.

Důvěra a cíl

Cílem terapie je získání samostatnosti – klient už si dokáže s problémy poradit sám. Terapii můžete ukončit kdykoliv, pokud by k tomu však mělo dojít ještě před dosažením cíle, doporučuji ještě alespoň jedno ukončovací setkání.

Ceník

Pokud klient zruší konzultaci méně než 24 hodin dopředu, platí 100 % ceny konzultace (v takovém případě již není možno obsadit termín jiným klientem).

Konzultace nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Co je to Gestalt terapie?

Gestalt je v současnosti jedním z nejrozšířenějších proudů v současné psychoterapii, patří mezi humanistické, na vztah zaměřené přístupy. Klade důraz na uvědomování vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci “teď a tady”. A právě skrze uvědomování navyklých vzorců chování umožňuje svobodnou volbu jiných, adaptivnějších způsobů jednání. Více o Gestalt terapii můžete najít na stránkách Gestalt studií, kde absolvuji svůj výcvik.

Gestalt terapie je pro moji práci základním východiskem, přesná podoba terapeutické práce se však vždy odvíjí od konkrétního klienta a jeho potřeb. Pracovní metodou je v psychoterapii obecně nejčastěji rozhovor, ale využívám také techniky relaxace nebo nácviky.

Kontakt

Nová pole

Telefon

+420 775 715 919
(je možné se objednat přes SMS)

Adresa

Křížkovského 27, Brno
Ukázat na mapě→

E-mail

sebelovarenata@gmail.com